– “Winterstilte”; ons eerste lustrum!

Met heel veel genoegen kondigen wij ons winterconcert aan, getiteld “Winterstilte”. Het gaat een heel bijzonder concert zijn omdat we ons eerste lustrum vieren. We bestaan vijf jaar!

De mooie kerk van Dochamps

In de kerk van Dochamps zullen we weer in warmte en vriendschap worden ontvangen. Zoals elke keer wanneer we daar een concert mogen verzorgen, hebben de doyen Roger Pascal en natuurlijk Marie-Esther en Patrick ons verzoek graag gehonoreerd. Heel hartelijk dank daarvoor!

Het bijzondere interieur

U kunt nu al uw plaatsen reserveren via het menu van deze site. Klikt U op “Tickets” en de rest wijst zich vanzelf!

We zien er naar uit U op zondag 26 januari 2020 om 16.00 uur te ontvangen!

Fijne week

Marijke Persijn

– Koffie!

Tijdens hun concerten in het kader van het BAM! festival 2019 in La Roche-en-Ardenne, Belgische Ardennen, voerde het TRIO MAGMA (Marijke PERSIJN, mezzosopraan, Marijke VERBEECK, dwarsfluit en Gérard LAMBERT, orgel) “Schweigt stille, plaudert nicht” uit, ook bekend als de “Koffie cantate” van Johann-Sebastian Bach.

De cantate gaat over een man, Herr Schlendrian (Mijnheer Luiwammes), die zich erover beklaagt dat zijn dochter Lieschen verslaafd is aan koffie. Wat Herr Schlendrian ook probeert, het lukt hem niet om zijn dochter van de koffie af te krijgen. Pas wanneer dochter een echtgenoot wordt beloofd in ruil voor de belofte geen koffie meer te drinken, stemt de dochter hiermee in. Maar in het huwelijkscontract laat ze een clausule opnemen die haar toestaat net zoveel koffie te drinken als zij wil.

Hoewel koffie al wel bekend was in Europa, werd de drank pas aan het eind van de 17e eeuw grootschalig in Europa ingevoerd na een overwinning op de Turken. De drank maakte snel een opmars door Europa. Ondanks de populariteit werd koffie in de tijd van Bach door velen beschouwd als gevaarlijk, vooral voor de jeugd. Desondanks ontstonden in veel steden zogenaamde koffiehuizen, ook in Leipzig, waar Bach woonde. In deze koffiehuizen werd vaak druk gemusiceerd. De gespeelde muziek kreeg zelfs een eigen naam: koffiehuismuziek. Bach was ongeveer 20 jaar lang een trouw bezoeker van koffiehuis Zimmerman in de Katharinenstraat in Leipzig.

Geniet van een heerlijke week!

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, laatste deel

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag voor de laatste maal de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Voor ons, artiesten en iedereen die ons geholpen heeft, is het een enorm avontuur geweest. Natuurlijk, het was hard werken! Voor de musici waren er de repetities gedurende meer dan een half jaar, we reisden er voor naar Nederland en Marco reisde naar La Roche. We herinneren ons de prettige discussies tussen de musici en de beeldend kunstenaar Daisy Hoste en met de componist Peter Visser, die ons zo fantastisch heeft geholpen. Over het organiseren van het evenement hadden we talloze contacten en vergaderingen: met de coördinator van het BAM! festival, met de Burgemeester en de wethouder van Cultuur van La Roche, met de coördinator van “Action Animation Tourisme”, met het management en personeel van Hotel Floréal en via de telefoon met de Nederlandse Ambassade in Belgïe.

Hartelijk dank!

We willen nogmaals iedereen bedanken voor hun enthousiasme en hulpvaardigheid!

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het vierde en laatste gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “Dorpsdans”, neemt U vooral contact met ons op!

Neem contact op!

Dorpsdans

Jacques Perk
1859 – 1881

De vedel zingt, waar roos en wingerd-ranken
Verliefd omhelzen ‘t huis des akkermans,
En gloeien in den avond-purper-glans, –
En twintig menschen rijzen bij die klanken;

Het avond-maal heeft uit: van disch en banken
Verdween der jonkheid blij geschaarde krans, –
De vluge voeten reien zich ten dans,
En de arm buigt om de leesten heen, de slanken:

Daar tripplen zij en stampen naar de maat,
Terwijl de kroezen op den disch rinkinken, –
En naar de wangen stijgt het vroolijk bloed:

Den oude, die daar op den dorpel staat,
Ziet men de vreugd uit lachende oogen blinken,
Tevreden, dat hij leeft, en leven doet.

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Ik hoop dat U heeft genoten van de woorden, de melodie en de sfeer van de “Ardense Gezangen”!

Fijne week.

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, deel 3

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het derde gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “De burcht in puin”, neemt U vooral contact met ons op!

De burcht in puin

Jacques Perk
1859 – 1881

De purpren scheemring houdt de burcht omvangen, De glimvlieg glanst in ‘t mos der muur, en blauwt, –
En met een gloed van liefde op rozewangen,
Schenkt zij den scheidenskus aan ‘t puin, dat grauwt. –

De krekel sjirpt van weelderig verlangen,
En de echo van het puin, die ‘t antwoord bauwt,
Noodt den geliefde met die schrille zangen,
Die aanzweeft op een wiek van rossig goud:

En waar, voor eeuwen, ridderzangen klonken,
Staart nù de star der liefde ‘t zwijgen aan,
En droevig zendt ze uit schemerblauw heur lonken:

En weemoed fluistert zacht door de espenblaên….
De zwerver treurt, in mijmerij verzonken,
Dat het verleden is voorbij-gegaan….

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– “Ardense gezangen”, deel 2

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het tweede gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “De forel”, neemt U vooral contact met ons op!

Voor contact

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Jacques Perk
1859 – 1881

De forel (XCIII)

Gelijk een schaduw grauw, schiet de forel,
En schielijk, uit den zwarten nacht der steenen,
En ijlt den bergstroom ver vooruit, verdwenen
In ‘t rimplend zonlicht, dat daar flikkert schel.

En zie! ginds springt zij uit de klare wel,
En glanst van zilver, door den dag beschenen,
Doch plonst, dat vlokken spatten om haar henen,
Terug, in ‘t vlietend sneeuw, dat voortschiet snel.

Gelijk de stroom zijn schubbig eigendom,
Zoo bindt de baan, die ieder is beschoren,
Den mensch, als hij zijn roeping wil vergeten.

In ‘t water vindt de visch ‘t geluk alom
En vrijheid, die daarbuiten gaan verloren:
Geluk wordt deugd, ervaring vormt geweten.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, deel 1

Vier weken liggen al weer achter ons sinds onze twee concerten in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het eerste gedicht van de bijgaande video, die enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “Dorpsvesper”, neemt U vooral contact met ons op!

Jacques Perk
1859 – 1881

Dorpsvesper (LXXIV)
Heen is de dag – de nacht nog niet geboren,
En langs de bergen wasemt avond-dauw, –
De vogel laat een laatst geneurie hooren,
In roerlooze aandacht luistert de landouw:
De zwerver daalt, in zielsgepeins verloren,
In ‘t dal en naar ‘t gehucht van wit en grauw;
Daar klinken vrome tonen uit den toren,
De star der liefde flonkert zilver-blauw:
Het kerkje bracht, wie danken wilden, samen,
En wierook en gezang golft uit de poort,
En op het dankgebed zegt alles: “amen”
De zwerver schrijdt, in zoet gepeins, weder voort:
Waar zooveel eensgezinden samenkwamen,
Daar sterft de haat, en wordt geen klacht gehoord.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– Compilatie van de Ardense Gezangen

Het is alweer drie weken geleden dat we onze beide concerten binnen het kader van het BAM!Festival in La Roche gaven. Ik beloofde U de teksten van de vier gedichten van Jacques Perk te geven, die door Peter Visser op muziek werden gezet. Vandaag, als “intro”‘, eerst de video die Eric maakte en waarin U kennis kunt maken met woorden, melodieën, sfeer en de schilderijen van Daisy die zo prachtig bij de “Chants d’Ardenne” passen.

Neem vooral contact met ons op!

Wilt U ze in hun geheel horen en/of laten uitvoeren, dan kunt U contact opnemen met ons Trio MaGMa.

Veel luister- en kijkplezier.
We wensen U weer een hele fijne week,
Marijke Persijn

– Drie kunstvormen bij elkaar gebracht

V.l.n.r.: Sophie Molhan (weth. Cultuur La Roche), Guy Guilloteaux (Burgemeester La Roche), Marijke Persijn, Peter Visser (componist), Daisy Hoste (beeldend kunstenaar), Marijke Verbeeck, Marco Kalkman (klavecimbel), Gérard Lambert, Piet Sleeking (weth. Cultuur Dordrecht).

We hadden allemaal even rust nodig na de afgelopen weken, waarin de twee BAM concerten op 5 en 6 oktober 2019 in Hotel Floréal de uiteindelijke bekroning vormden. Vandaar dat U afgelopen weekend een keer geen blog hebt kunnen ontdekken.

Ons Trio MaGMa tijdens het BAM! festival

We hadden ons project ingeschreven onder de naam “MaGMa et Amices”. Zowel het BAM! Festival als de Nederlandse Ambassade in België ondersteunden dit evenement, waarbij we dichtkunst, poëzie en muziek bij elkaar brachten.

Met Marco Kalkman aan het klavecimbel

Bovendien werkten hier mensen uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland samen. Ons Trio MaGMa is daar al een voorbeeld van: Gérard is geboren en getogen in La Roche; Marijke Verbeeck in Vlaanderen; ikzelf in Nederland. Nu werd er ook bijgedragen door Peter Visser, componist uit Voorburg; Marco Kalkman, componist en onze klavecinist bij de Perkliederen, uit Schiedam; schilderes Daisy Hoste, die oorspronkelijk uit Vlaanderen komt, maar inmiddels al heel lang hier bij Durbuy woont; Eric van der Horst die maandenlang alles geregeld en doorgesproken, doorgebeld en gemaild heeft met de organisatoren van het BAM!Festival , de burgemeester en wethouder van cultuur van La Roche, de Nederlandse Ambassade in België en de wethouders van cultuur van verschillende steden in Nederland; de burgemeester van La Roche Guy Guilloteaux; de wethouder van cultuur van La Roche Sophie Molhan; Jean-Michel Bodelet van “Action Animation Tourisme; Michel Defays, coördinator van het BAM! Festival; ons publiek afkomstig uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Wat was het heerlijk om samen met U de toegift “Plaisir d’amour” van Martini te zingen! En natuurlijk de mensen van Hotel Floréal die ongelofelijk vriendelijk en behulpzaam zijn geweest.

Aandachtig publiek

Wat alles extra speciaal maakte, was de aanwezigheid van de wethouder van cultuur van Dordrecht de heer Sleeking. Jacques Perk werd in Dordt op 10 juni 1859 geboren. Hij kwam speciaal naar La Roche, samen met zijn echtgenote, en hield een fijne toespraak. Hij vertelde dat hij leraar Nederlands is geweest en dat verklaart een hoop over zijn interesse in dit project met verklankte gedichten van Jacques Perk. (Dank U voor het prachtige kunstboek met entreekaarten voor het Dordts museum!).

Ook heel bijzonder was de aanwezigheid van Simon Mulder (www.feestderpoezie.nl) en de sopraan Susanne Winkler (www.susannewinkler.com) , die per  trein en bus naar La Roche waren gereisd om de concerten bij te kunnen wonen. Zij organiseren en verzorgen samen allerlei evenementen, waarin muziek en poëzie samengaan. Een volgend evenement zal mogelijk de dichter Jacques Perk betreffen.

In de komende weken zullen we de 4 schilderijen van Daisy Hoste plaatsen met de bijbehorende gedichten van Jacques Perk. In de Franstalige blogs zult U kunnen lezen, hoe Eric deze heeft ingeleid. Mijn complimenten daarvoor, Eric! Je wist iedereen mee te nemen in de sfeer van de muziek en de poëzie. Dat heeft zeker bijgedragen aan de enthousiaste manier, waarop alles door het publiek is ontvangen.

Ik wens U allen een hele fijne week,

Marijke Persijn

– Het Perk project is voorbij!

Aan al diegenen die aanwezig zijn geweest bij de uitvoeringen van “In de voetstappen van de dichter Perk”: dank u voor uw interesse!

De burcht in puin – Daisy Hoste

Aan al diegenen die ons project hebben ondersteund: zonder Uw bijdrage was deze verdere ontwikkeling van Cultuur in La Roche niet mogelijk geweest.

Merci!

Een speciaal woord van dank gaat uit naar

 • De Nederlandse Ambassade in Belgïe in de persoon van Hanna Oosterbaan, cultureel attaché en Mirthe Demaerel, medewerker van de afdeling Cultuur en Publieksdiplomatie
 • De Burgemeester van La Roche-en-Ardenne, Guy Guilloteaux
 • De wethouder van Cultuur van La Roche-en-Ardenne, Sophie Molhan
 • De wethouder van Cultuur van Dordrecht, geboorteplaats van Jacques Perk, Piet Sleeking
 • De coördinator van het BAM! festival, Michel Defays
 • De coördinator van “Action Animation Tourisme”, Jean-Michel Bodelet
 • Het management en personeel van Hotel Floréal: uw bereidwilligheid en flexibiliteit waren een grote steun
 • De componist Peter Visser, voor zijn verklanking van de vier Perk gedichten, de “Ardense gezangen”.
 • De uitvoerend artiesten:
  • Marijke Persijn, mezzosopraan van het Trio MaGMa
  • Marijke Verbeeck, fluitiste van het Trio MaGMa
  • Gérard Lambert, klavecinist van het Trio MaGa
  • Marco Kalkman, klavecinist tijdens de “Ardense gezangen”
  • Daisy Hoste, beeldend kunstenaar, voor de op Perk geïnspireerde werken
 • Eric van der Horst voor de inleidende en verbindende teksten
De forel – Daisy Hoste

Het ontwerpen en realiseren van dit project was een intense en prachtige ervaring!

Een heel fijne week wensen we U toe!

Marijke Persijn

– De aanvangstijden van de Perk-concerten

Afgelopen vrijdag en zaterdag heerlijk gerepeteerd op de Perkliederen met Marijke Verbeeck en Marco Kalkman, die daarvoor speciaal uit Nederland was overgekomen.

met bariton Bernhard Kühn

Bovendien gaven Gérard, Marijke, Marco en ik een klein concertje in de kerk van La Roche op zaterdagmorgen. Dit was een verrassing voor de vrienden van Eric die ons publiek vormden. En … ook dat één van hen, een fantastische bariton, daaraan mee deed. Wat was het heerlijk om opnieuw het ontroerende duet van Mendelssohn “Zion, streckt ihre Hände aus” te kunnen zingen. In 2014 zongen Louisa Heine en ik het, maar toen zong ik de alt partij. Omdat Bernhard dit keer de lage stem voor zijn rekening nam, zong ik de sopraanligging. Zó fijn!

Marco Kalkman

Dank aan Marco die een Toccata van Sweelinck op het prachtige orgel speelde en een duet ( Abendlied van Mendelssohn) begeleidde. Dank aan Marijke en Gérard met wie ik 3 aria’s uitvoerde. Dank aan Gérard die Bernhard begeleidde ( Sei stille mein Herz van Mendelssohn) en Bernhard en mij samen ondersteunde op het orgel (eerder genoemd duet uit de Elias).

Het aftellen voor de concerten van het BAM!Festival begint nu echt!

Op zaterdag 5 oktober zijn de zaal en de kassa open om 15.00 uur. Het concert begint om 15.30 uur met toespraken.

Er zullen woorden worden gesproken door de burgemeester en de wethouder van cultuur van La Roche. Ook de wethouder van cultuur uit Dordrecht, de stad waar Jacques Perk werd geboren, zal aanwezig zijn en hij zal de Perk-liederen inleiden.

Trio MaGMa

Op zondag 6 oktober zijn de zaal en de kassa ook om 15.00 uur open en begint het concert om 15 uur 30, maar nu zonder toespraken.

Beide concerten zijn in een zaal van hotel Floréal in La Roche.


Bloemen van
de mannen

Natuurlijk hopen we dat U er allemaal bij bent!

Nog 5 nachtjes slapen …

Marijke Persijn