– “Ardense Gezangen”, laatste deel

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag voor de laatste maal de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Voor ons, artiesten en iedereen die ons geholpen heeft, is het een enorm avontuur geweest. Natuurlijk, het was hard werken! Voor de musici waren er de repetities gedurende meer dan een half jaar, we reisden er voor naar Nederland en Marco reisde naar La Roche. We herinneren ons de prettige discussies tussen de musici en de beeldend kunstenaar Daisy Hoste en met de componist Peter Visser, die ons zo fantastisch heeft geholpen. Over het organiseren van het evenement hadden we talloze contacten en vergaderingen: met de coördinator van het BAM! festival, met de Burgemeester en de wethouder van Cultuur van La Roche, met de coördinator van “Action Animation Tourisme”, met het management en personeel van Hotel Floréal en via de telefoon met de Nederlandse Ambassade in Belgïe.

Hartelijk dank!

We willen nogmaals iedereen bedanken voor hun enthousiasme en hulpvaardigheid!

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het vierde en laatste gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “Dorpsdans”, neemt U vooral contact met ons op!

Neem contact op!

Dorpsdans

Jacques Perk
1859 – 1881

De vedel zingt, waar roos en wingerd-ranken
Verliefd omhelzen ‘t huis des akkermans,
En gloeien in den avond-purper-glans, –
En twintig menschen rijzen bij die klanken;

Het avond-maal heeft uit: van disch en banken
Verdween der jonkheid blij geschaarde krans, –
De vluge voeten reien zich ten dans,
En de arm buigt om de leesten heen, de slanken:

Daar tripplen zij en stampen naar de maat,
Terwijl de kroezen op den disch rinkinken, –
En naar de wangen stijgt het vroolijk bloed:

Den oude, die daar op den dorpel staat,
Ziet men de vreugd uit lachende oogen blinken,
Tevreden, dat hij leeft, en leven doet.

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Ik hoop dat U heeft genoten van de woorden, de melodie en de sfeer van de “Ardense Gezangen”!

Fijne week.

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, deel 3

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het derde gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “De burcht in puin”, neemt U vooral contact met ons op!

De burcht in puin

Jacques Perk
1859 – 1881

De purpren scheemring houdt de burcht omvangen, De glimvlieg glanst in ‘t mos der muur, en blauwt, –
En met een gloed van liefde op rozewangen,
Schenkt zij den scheidenskus aan ‘t puin, dat grauwt. –

De krekel sjirpt van weelderig verlangen,
En de echo van het puin, die ‘t antwoord bauwt,
Noodt den geliefde met die schrille zangen,
Die aanzweeft op een wiek van rossig goud:

En waar, voor eeuwen, ridderzangen klonken,
Staart nù de star der liefde ‘t zwijgen aan,
En droevig zendt ze uit schemerblauw heur lonken:

En weemoed fluistert zacht door de espenblaên….
De zwerver treurt, in mijmerij verzonken,
Dat het verleden is voorbij-gegaan….

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– “Ardense gezangen”, deel 2

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het tweede gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “De forel”, neemt U vooral contact met ons op!

Voor contact

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Jacques Perk
1859 – 1881

De forel (XCIII)

Gelijk een schaduw grauw, schiet de forel,
En schielijk, uit den zwarten nacht der steenen,
En ijlt den bergstroom ver vooruit, verdwenen
In ‘t rimplend zonlicht, dat daar flikkert schel.

En zie! ginds springt zij uit de klare wel,
En glanst van zilver, door den dag beschenen,
Doch plonst, dat vlokken spatten om haar henen,
Terug, in ‘t vlietend sneeuw, dat voortschiet snel.

Gelijk de stroom zijn schubbig eigendom,
Zoo bindt de baan, die ieder is beschoren,
Den mensch, als hij zijn roeping wil vergeten.

In ‘t water vindt de visch ‘t geluk alom
En vrijheid, die daarbuiten gaan verloren:
Geluk wordt deugd, ervaring vormt geweten.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, deel 1

Vier weken liggen al weer achter ons sinds onze twee concerten in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het eerste gedicht van de bijgaande video, die enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “Dorpsvesper”, neemt U vooral contact met ons op!

Jacques Perk
1859 – 1881

Dorpsvesper (LXXIV)
Heen is de dag – de nacht nog niet geboren,
En langs de bergen wasemt avond-dauw, –
De vogel laat een laatst geneurie hooren,
In roerlooze aandacht luistert de landouw:
De zwerver daalt, in zielsgepeins verloren,
In ‘t dal en naar ‘t gehucht van wit en grauw;
Daar klinken vrome tonen uit den toren,
De star der liefde flonkert zilver-blauw:
Het kerkje bracht, wie danken wilden, samen,
En wierook en gezang golft uit de poort,
En op het dankgebed zegt alles: “amen”
De zwerver schrijdt, in zoet gepeins, weder voort:
Waar zooveel eensgezinden samenkwamen,
Daar sterft de haat, en wordt geen klacht gehoord.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– Compilatie van de Ardense Gezangen

Het is alweer drie weken geleden dat we onze beide concerten binnen het kader van het BAM!Festival in La Roche gaven. Ik beloofde U de teksten van de vier gedichten van Jacques Perk te geven, die door Peter Visser op muziek werden gezet. Vandaag, als “intro”‘, eerst de video die Eric maakte en waarin U kennis kunt maken met woorden, melodieën, sfeer en de schilderijen van Daisy die zo prachtig bij de “Chants d’Ardenne” passen.

Neem vooral contact met ons op!

Wilt U ze in hun geheel horen en/of laten uitvoeren, dan kunt U contact opnemen met ons Trio MaGMa.

Veel luister- en kijkplezier.
We wensen U weer een hele fijne week,
Marijke Persijn

– Drie kunstvormen bij elkaar gebracht

V.l.n.r.: Sophie Molhan (weth. Cultuur La Roche), Guy Guilloteaux (Burgemeester La Roche), Marijke Persijn, Peter Visser (componist), Daisy Hoste (beeldend kunstenaar), Marijke Verbeeck, Marco Kalkman (klavecimbel), Gérard Lambert, Piet Sleeking (weth. Cultuur Dordrecht).

We hadden allemaal even rust nodig na de afgelopen weken, waarin de twee BAM concerten op 5 en 6 oktober 2019 in Hotel Floréal de uiteindelijke bekroning vormden. Vandaar dat U afgelopen weekend een keer geen blog hebt kunnen ontdekken.

Ons Trio MaGMa tijdens het BAM! festival

We hadden ons project ingeschreven onder de naam “MaGMa et Amices”. Zowel het BAM! Festival als de Nederlandse Ambassade in België ondersteunden dit evenement, waarbij we dichtkunst, poëzie en muziek bij elkaar brachten.

Met Marco Kalkman aan het klavecimbel

Bovendien werkten hier mensen uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland samen. Ons Trio MaGMa is daar al een voorbeeld van: Gérard is geboren en getogen in La Roche; Marijke Verbeeck in Vlaanderen; ikzelf in Nederland. Nu werd er ook bijgedragen door Peter Visser, componist uit Voorburg; Marco Kalkman, componist en onze klavecinist bij de Perkliederen, uit Schiedam; schilderes Daisy Hoste, die oorspronkelijk uit Vlaanderen komt, maar inmiddels al heel lang hier bij Durbuy woont; Eric van der Horst die maandenlang alles geregeld en doorgesproken, doorgebeld en gemaild heeft met de organisatoren van het BAM!Festival , de burgemeester en wethouder van cultuur van La Roche, de Nederlandse Ambassade in België en de wethouders van cultuur van verschillende steden in Nederland; de burgemeester van La Roche Guy Guilloteaux; de wethouder van cultuur van La Roche Sophie Molhan; Jean-Michel Bodelet van “Action Animation Tourisme; Michel Defays, coördinator van het BAM! Festival; ons publiek afkomstig uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Wat was het heerlijk om samen met U de toegift “Plaisir d’amour” van Martini te zingen! En natuurlijk de mensen van Hotel Floréal die ongelofelijk vriendelijk en behulpzaam zijn geweest.

Aandachtig publiek

Wat alles extra speciaal maakte, was de aanwezigheid van de wethouder van cultuur van Dordrecht de heer Sleeking. Jacques Perk werd in Dordt op 10 juni 1859 geboren. Hij kwam speciaal naar La Roche, samen met zijn echtgenote, en hield een fijne toespraak. Hij vertelde dat hij leraar Nederlands is geweest en dat verklaart een hoop over zijn interesse in dit project met verklankte gedichten van Jacques Perk. (Dank U voor het prachtige kunstboek met entreekaarten voor het Dordts museum!).

Ook heel bijzonder was de aanwezigheid van Simon Mulder (www.feestderpoezie.nl) en de sopraan Susanne Winkler (www.susannewinkler.com) , die per  trein en bus naar La Roche waren gereisd om de concerten bij te kunnen wonen. Zij organiseren en verzorgen samen allerlei evenementen, waarin muziek en poëzie samengaan. Een volgend evenement zal mogelijk de dichter Jacques Perk betreffen.

In de komende weken zullen we de 4 schilderijen van Daisy Hoste plaatsen met de bijbehorende gedichten van Jacques Perk. In de Franstalige blogs zult U kunnen lezen, hoe Eric deze heeft ingeleid. Mijn complimenten daarvoor, Eric! Je wist iedereen mee te nemen in de sfeer van de muziek en de poëzie. Dat heeft zeker bijgedragen aan de enthousiaste manier, waarop alles door het publiek is ontvangen.

Ik wens U allen een hele fijne week,

Marijke Persijn

– De aanvangstijden van de Perk-concerten

Afgelopen vrijdag en zaterdag heerlijk gerepeteerd op de Perkliederen met Marijke Verbeeck en Marco Kalkman, die daarvoor speciaal uit Nederland was overgekomen.

met bariton Bernhard Kühn

Bovendien gaven Gérard, Marijke, Marco en ik een klein concertje in de kerk van La Roche op zaterdagmorgen. Dit was een verrassing voor de vrienden van Eric die ons publiek vormden. En … ook dat één van hen, een fantastische bariton, daaraan mee deed. Wat was het heerlijk om opnieuw het ontroerende duet van Mendelssohn “Zion, streckt ihre Hände aus” te kunnen zingen. In 2014 zongen Louisa Heine en ik het, maar toen zong ik de alt partij. Omdat Bernhard dit keer de lage stem voor zijn rekening nam, zong ik de sopraanligging. Zó fijn!

Marco Kalkman

Dank aan Marco die een Toccata van Sweelinck op het prachtige orgel speelde en een duet ( Abendlied van Mendelssohn) begeleidde. Dank aan Marijke en Gérard met wie ik 3 aria’s uitvoerde. Dank aan Gérard die Bernhard begeleidde ( Sei stille mein Herz van Mendelssohn) en Bernhard en mij samen ondersteunde op het orgel (eerder genoemd duet uit de Elias).

Het aftellen voor de concerten van het BAM!Festival begint nu echt!

Op zaterdag 5 oktober zijn de zaal en de kassa open om 15.00 uur. Het concert begint om 15.30 uur met toespraken.

Er zullen woorden worden gesproken door de burgemeester en de wethouder van cultuur van La Roche. Ook de wethouder van cultuur uit Dordrecht, de stad waar Jacques Perk werd geboren, zal aanwezig zijn en hij zal de Perk-liederen inleiden.

Trio MaGMa

Op zondag 6 oktober zijn de zaal en de kassa ook om 15.00 uur open en begint het concert om 15 uur 30, maar nu zonder toespraken.

Beide concerten zijn in een zaal van hotel Floréal in La Roche.


Bloemen van
de mannen

Natuurlijk hopen we dat U er allemaal bij bent!

Nog 5 nachtjes slapen …

Marijke Persijn

– Nederlandse steun op hoog niveau voor Perk Project

Het aangepaste affiche

Vrijdag 20 september 2019 kregen we bericht van de Nederlandse Ambassade in België: “De commissie besloot uw aanvraag voor “Dans les pas du poète Perk” te honoreren”.

Wat een geweldig nieuws!

Eric heeft enorm veel tijd en energie gestoken in het contact maken met de Ambassade en de vraag of zij geïnteresseerd zijn in ons project binnen het kader van het BAM!Festival 2019 in La Roche.

Er werd – informeel – al enthousiast gereageerd, maar we moesten natuurlijk de officiële weg bewandelen en deelnemen aan de open call “culturele ambassadeurs”. Na vele spannende weken wachten op de uitslag hebben we nu dan toch het verlossende woord. JA, we zijn uitgekozen en er komt een afgevaardigde tijdens ons concert op zaterdag 5 oktober in de zaal van hotel Floréal.

Dordrecht

Waar we ook heel blij mee zijn, is het JA van de wethouder van cultuur van Dordrecht, waar Jacques Perk op 10 juni 1859 werd geboren. De heer P. Sleeking zal spreken ter inleiding van de vier “Chants d’Ardenne”. Zoals U inmiddels wel zult weten, heeft componist Peter Visser vier van Perk’s gedichten op muziek gezet voor ons Trio MaGMa.

Wat een feestelijke gebeurtenis: de Burgemeester heeft relaties uitgenodigd uit de ambtelijke en culturele wereld van de provincie Luxemburg en Wallonïe; de Nederlandse Ambassade zal aanwezig zijn in La Roche; de wethouder van cultuur van Dordt zal het woord voeren; Peter Visser (80 jaar) zal bij de twee concerten aanwezig met zijn vrouw Christine; Daisy Hoste exposeert bij uitzondering haar doeken voor dit evenement (met enkele nieuwe, geïnspireerd op de vier verklankte gedichten); Marco Kalkman zal de Chants d’Ardenne begeleiden op klavecimbel en ons trio zal een Fabel van Fontaine in twee verschillende versies uitvoeren, waarvan er één door Marco is gecomponeerd en … wij vieren het eerste Lustrum van ons Trio MaGMa!

U begrijpt dat de concerten van 5 en 6 oktober verschillend van karakter zullen zijn. Waarschijnlijk is het een goed idee om kaarten te reserveren.

Er is een nieuwe poster met daarop het logo van de Nederlandse Ambassade.

U ziet dit onderaan tussen de logo’s van de andere partners staan.

Hele fijne week,

Marijke Persijn

– Zangimprovisatie in St. Thibaut

Ermitage van Saint Thibaut

Dit weekend hadden we logees. Dick en ik kennen elkaar al sinds ik zo’n 65 jaar geleden met mijn ouders naar de straat verhuisde, waar hij woonde. Tegenwoordig woont hij in Frankrijk. Iñez en ik kennen elkaar sinds de kleuterschool en dus ook alweer zo’n 63 jaar. Bovendien had Dick zijn Engelse vriend Chris meegenomen, een fijne en uiterste muzikale man.

Omdat zaterdag en zondag verschillende plekken bezocht konden worden in het kader van “Wereld-Erfgoed-Dag”, wandelden we op 7 september met ons vijven en met onze honden naar het kapelletje van Sint-Thibaut bij Marcourt.

Improvisatie

Daar raakte ik aan de praat met een oude priester die me voorstelde om in de kapel te zingen. “Prima. Hebt U misschien de tekst van het Ave Maria voor me?” Nee, die was er niet. Er lag een tijdschrift dat ik doorbladerde en waarin ik enkele mooie zinnen vond en zo improviseerde ik al zingend een nieuw lied.

Het grappige was dat er juist op dat moment een aantal mensen aankwam, zodat zij er van mee konden genieten.

Bij Saint Thibaut

Ik heb goede herinneringen aan Sint -Thibaut. Daar maakte ik al zingend mijn entree in 2013 tijdens het feest van Sint-Hubertus. Ik werd begeleid door Véronique Dupont. In 2014 begeleidde mijn collega Peter Visser me, terwijl ik opnieuw “Le Roi s’en va-t’en chasse” van Benjamin Britten zong. In 2015 stond ik er weer als zangeres/mezzo-sopraan van ons Trio MaGMa, dat verder bestaat uit organist Gérard Lambert en dwarsfluitiste Marijke Verbeeck en we speelden muziek van Morin en Rameau. Video’s kunt U zien op het YouTube kanaal van Eric J. van der Horst.

Gérard en ik hebben er echter ook een concertje gegeven in het kader van het Weekend van het Landschap op Muziek op 27 september 2015. Op verzoek van Jacques Martin heb ik daarna buiten achter de kapel een zangimprovisatie verzorgd.

Sint-Thibaut is een plek waar ik van houd. Dat geldt ook voor componist-pianist Peter Visser, die “Vier Ardense Gezangen” voor ons Trio MaGMa componeerde op gedichten van de op 22-jarige leeftijd overleden Jacques Perk. Vader en zoon Perk zijn heel belangrijk geweest voor La Roche en daarom staat er een gedenksteen voor hen aan de Avenue du Hadja.

En zo is de cirkel rond: op 5 en 6 oktober 2019 verzorgt ons Trio MaGMa concerten binnen het BAM Festival: beide dagen aanvang 15 uur 30 en in een zaal in Hotel FLORÉAL. Eregasten zijn Peter Visser en zijn vrouw, de violiste Christine Visser, én Marco Kalkman en zijn partner. Marco, componist en muzikale duizendpoot, komt de  “Vier Ardense Gezangen” op klavecimbel begeleiden en Marijke Verbeeck en ik voeren “De Raaf en de Vos”, een compositie van Marco, uit. Natuurlijk brengen Gérard en “zijn 2 Marijke’s” ook prachtige barok-aria’s van Bach, Händel, Pergolesi, een deel uit een cantate van Rameau ( als in Sint Thibaut in 2015), “Le Corbeau et le Renard” van Jean de la Fontaine en op muziek gezet door Georges van Parys en het heerlijke “Plaisir d’amour” van Martini. Daisy Hoste zal tijdens deze concerten ook de vier prachtige schilderijen exposeren die ze speciaal voor deze gelegenheid heeft geschilderd, geïnspireerd op de gedichten en muziek van de “Vier Ardense Gezangen”.

Komt U van ons genieten op 5 of 6 oktober?

We zien U graag!

Marijke Persijn

– De Raaf en de Vos in BAM!Festival

Jean de la Fontaine (1621-1695) is wereldberoemd door de fabels die hij schreef. Hij liet zich hierbij inspireren door werken uit de klassieke oudheid van bijvoorbeeld Aesopus en Horatius. Hij ligt begraven op “Père Lachaise” in Parijs.

Tijdens onze Trio MaGMa concerten van 5 en 6 oktober 2019 in het kader van het BAM! Festival in La Roche laten we U de fabel “De Raaf en de Vos” en “Le Corbeau et le Renard” horen in de zaal van hotel Floréal.

Marietje d’Hane-Scheltema zorgde voor de Nederlandse vertaling en Marco Kalkman, die ook de “4 Ardense Gezangen” op klavecimbel zal begeleiden, schreef de muziek er bij.

Om het lied beter te kunnen begrijpen (en omdat het gewoon een leuk verhaal is), volgt hier onder de tekst van de Nederlandse vertaling door Marietje d’Hane -Scheltema. In Livre d’or de la Chanson Française (tome 3), vond ik de muziek als gecomponeerd door Georges Van Parys die we bij de Franse versie zullen gebruiken. Deze componist leefde in Parijs van 1902 tot 1971. Hij is vooral bekend als componist van filmmuziek, maar hij schreef ook operettes, kamermuziek en muziek voor chansons. Hij maakte de muziek bij “Les Misérables”.

De Raaf en de Vos

Meester Raaf zat hoog in een beuk
Met een kaasbrok tussen zijn kaken.
Meester de Vos, gelokt door de reuk,
wist snel complimentjes te maken:
“Kijk aan, goedemorgen, geachte heer Raaf!
Wat zit u daar prachtig, wat bent u toch mooi!
Ik zeg u, waarachtig, indien uw stem
Niet onder doet voor uw verentooi,
Dan bent u de Phoenix van heel dit bos!”
Bij dat woord voelt de Raaf zich trotser dan trots
En opent zijn bek om te zingen. De buit,
De kaas, valt eruit en wordt prooi van de vos.
Die roept hem nog toe: “Mijn brave meneer!
Begrijp dat een vleier alleen wordt geboren
Wanneer hij zegt wat een ander wil horen.
Dat heeft die kaas u nu wel geleerd.”
Geen antwoord. De raaf, verward en beschaamd,
Zweert stil – maar te laat – van eens, maar nooit weer.

Fijne week,

Marijke Persijn