– Koffie!

Tijdens hun concerten in het kader van het BAM! festival 2019 in La Roche-en-Ardenne, Belgische Ardennen, voerde het TRIO MAGMA (Marijke PERSIJN, mezzosopraan, Marijke VERBEECK, dwarsfluit en Gérard LAMBERT, orgel) “Schweigt stille, plaudert nicht” uit, ook bekend als de “Koffie cantate” van Johann-Sebastian Bach.

De cantate gaat over een man, Herr Schlendrian (Mijnheer Luiwammes), die zich erover beklaagt dat zijn dochter Lieschen verslaafd is aan koffie. Wat Herr Schlendrian ook probeert, het lukt hem niet om zijn dochter van de koffie af te krijgen. Pas wanneer dochter een echtgenoot wordt beloofd in ruil voor de belofte geen koffie meer te drinken, stemt de dochter hiermee in. Maar in het huwelijkscontract laat ze een clausule opnemen die haar toestaat net zoveel koffie te drinken als zij wil.

Hoewel koffie al wel bekend was in Europa, werd de drank pas aan het eind van de 17e eeuw grootschalig in Europa ingevoerd na een overwinning op de Turken. De drank maakte snel een opmars door Europa. Ondanks de populariteit werd koffie in de tijd van Bach door velen beschouwd als gevaarlijk, vooral voor de jeugd. Desondanks ontstonden in veel steden zogenaamde koffiehuizen, ook in Leipzig, waar Bach woonde. In deze koffiehuizen werd vaak druk gemusiceerd. De gespeelde muziek kreeg zelfs een eigen naam: koffiehuismuziek. Bach was ongeveer 20 jaar lang een trouw bezoeker van koffiehuis Zimmerman in de Katharinenstraat in Leipzig.

Geniet van een heerlijke week!

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, laatste deel

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag voor de laatste maal de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Voor ons, artiesten en iedereen die ons geholpen heeft, is het een enorm avontuur geweest. Natuurlijk, het was hard werken! Voor de musici waren er de repetities gedurende meer dan een half jaar, we reisden er voor naar Nederland en Marco reisde naar La Roche. We herinneren ons de prettige discussies tussen de musici en de beeldend kunstenaar Daisy Hoste en met de componist Peter Visser, die ons zo fantastisch heeft geholpen. Over het organiseren van het evenement hadden we talloze contacten en vergaderingen: met de coördinator van het BAM! festival, met de Burgemeester en de wethouder van Cultuur van La Roche, met de coördinator van “Action Animation Tourisme”, met het management en personeel van Hotel Floréal en via de telefoon met de Nederlandse Ambassade in Belgïe.

Hartelijk dank!

We willen nogmaals iedereen bedanken voor hun enthousiasme en hulpvaardigheid!

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het vierde en laatste gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “Dorpsdans”, neemt U vooral contact met ons op!

Neem contact op!

Dorpsdans

Jacques Perk
1859 – 1881

De vedel zingt, waar roos en wingerd-ranken
Verliefd omhelzen ‘t huis des akkermans,
En gloeien in den avond-purper-glans, –
En twintig menschen rijzen bij die klanken;

Het avond-maal heeft uit: van disch en banken
Verdween der jonkheid blij geschaarde krans, –
De vluge voeten reien zich ten dans,
En de arm buigt om de leesten heen, de slanken:

Daar tripplen zij en stampen naar de maat,
Terwijl de kroezen op den disch rinkinken, –
En naar de wangen stijgt het vroolijk bloed:

Den oude, die daar op den dorpel staat,
Ziet men de vreugd uit lachende oogen blinken,
Tevreden, dat hij leeft, en leven doet.

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Ik hoop dat U heeft genoten van de woorden, de melodie en de sfeer van de “Ardense Gezangen”!

Fijne week.

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, deel 3

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het derde gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “De burcht in puin”, neemt U vooral contact met ons op!

De burcht in puin

Jacques Perk
1859 – 1881

De purpren scheemring houdt de burcht omvangen, De glimvlieg glanst in ‘t mos der muur, en blauwt, –
En met een gloed van liefde op rozewangen,
Schenkt zij den scheidenskus aan ‘t puin, dat grauwt. –

De krekel sjirpt van weelderig verlangen,
En de echo van het puin, die ‘t antwoord bauwt,
Noodt den geliefde met die schrille zangen,
Die aanzweeft op een wiek van rossig goud:

En waar, voor eeuwen, ridderzangen klonken,
Staart nù de star der liefde ‘t zwijgen aan,
En droevig zendt ze uit schemerblauw heur lonken:

En weemoed fluistert zacht door de espenblaên….
De zwerver treurt, in mijmerij verzonken,
Dat het verleden is voorbij-gegaan….

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– “Ardense gezangen”, deel 2

Het was begin oktober dat we onze twee concerten gaven in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het tweede gedicht van de bijgaande video, die overigens enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “De forel”, neemt U vooral contact met ons op!

Voor contact

U ziet de schilderijen die de beeldend kunstenaar Daisy Hoste uit Enneille / Durbuy maakte en selecteerde bij de “Ardense gezangen”.

Jacques Perk
1859 – 1881

De forel (XCIII)

Gelijk een schaduw grauw, schiet de forel,
En schielijk, uit den zwarten nacht der steenen,
En ijlt den bergstroom ver vooruit, verdwenen
In ‘t rimplend zonlicht, dat daar flikkert schel.

En zie! ginds springt zij uit de klare wel,
En glanst van zilver, door den dag beschenen,
Doch plonst, dat vlokken spatten om haar henen,
Terug, in ‘t vlietend sneeuw, dat voortschiet snel.

Gelijk de stroom zijn schubbig eigendom,
Zoo bindt de baan, die ieder is beschoren,
Den mensch, als hij zijn roeping wil vergeten.

In ‘t water vindt de visch ‘t geluk alom
En vrijheid, die daarbuiten gaan verloren:
Geluk wordt deugd, ervaring vormt geweten.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– “Ardense Gezangen”, deel 1

Vier weken liggen al weer achter ons sinds onze twee concerten in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. Vandaag introduceer ik graag opnieuw de video over de vier gedichten van Jacques Perk, die op muziek zijn gezet door de nederlandse componist Peter Visser uit Voorburg.

Om het geheel beter te kunnen begrijpen en misschien appreciëren, geef ik U vandaag graag de tekst van het eerste gedicht van de bijgaande video, die enkel een deel laat zien van het totale gedicht. Mocht U interesse hebben in het totale werk “Dorpsvesper”, neemt U vooral contact met ons op!

Jacques Perk
1859 – 1881

Dorpsvesper (LXXIV)
Heen is de dag – de nacht nog niet geboren,
En langs de bergen wasemt avond-dauw, –
De vogel laat een laatst geneurie hooren,
In roerlooze aandacht luistert de landouw:
De zwerver daalt, in zielsgepeins verloren,
In ‘t dal en naar ‘t gehucht van wit en grauw;
Daar klinken vrome tonen uit den toren,
De star der liefde flonkert zilver-blauw:
Het kerkje bracht, wie danken wilden, samen,
En wierook en gezang golft uit de poort,
En op het dankgebed zegt alles: “amen”
De zwerver schrijdt, in zoet gepeins, weder voort:
Waar zooveel eensgezinden samenkwamen,
Daar sterft de haat, en wordt geen klacht gehoord.

Geniet U vooral van de woorden, de melodie en de atmosfeer van de “Ardense gezangen”!

Marijke Persijn

– Compilatie van de Ardense Gezangen

Het is alweer drie weken geleden dat we onze beide concerten binnen het kader van het BAM!Festival in La Roche gaven. Ik beloofde U de teksten van de vier gedichten van Jacques Perk te geven, die door Peter Visser op muziek werden gezet. Vandaag, als “intro”‘, eerst de video die Eric maakte en waarin U kennis kunt maken met woorden, melodieën, sfeer en de schilderijen van Daisy die zo prachtig bij de “Chants d’Ardenne” passen.

Neem vooral contact met ons op!

Wilt U ze in hun geheel horen en/of laten uitvoeren, dan kunt U contact opnemen met ons Trio MaGMa.

Veel luister- en kijkplezier.
We wensen U weer een hele fijne week,
Marijke Persijn

– Het Perk project is voorbij!

Aan al diegenen die aanwezig zijn geweest bij de uitvoeringen van “In de voetstappen van de dichter Perk”: dank u voor uw interesse!

De burcht in puin – Daisy Hoste

Aan al diegenen die ons project hebben ondersteund: zonder Uw bijdrage was deze verdere ontwikkeling van Cultuur in La Roche niet mogelijk geweest.

Merci!

Een speciaal woord van dank gaat uit naar

 • De Nederlandse Ambassade in Belgïe in de persoon van Hanna Oosterbaan, cultureel attaché en Mirthe Demaerel, medewerker van de afdeling Cultuur en Publieksdiplomatie
 • De Burgemeester van La Roche-en-Ardenne, Guy Guilloteaux
 • De wethouder van Cultuur van La Roche-en-Ardenne, Sophie Molhan
 • De wethouder van Cultuur van Dordrecht, geboorteplaats van Jacques Perk, Piet Sleeking
 • De coördinator van het BAM! festival, Michel Defays
 • De coördinator van “Action Animation Tourisme”, Jean-Michel Bodelet
 • Het management en personeel van Hotel Floréal: uw bereidwilligheid en flexibiliteit waren een grote steun
 • De componist Peter Visser, voor zijn verklanking van de vier Perk gedichten, de “Ardense gezangen”.
 • De uitvoerend artiesten:
  • Marijke Persijn, mezzosopraan van het Trio MaGMa
  • Marijke Verbeeck, fluitiste van het Trio MaGMa
  • Gérard Lambert, klavecinist van het Trio MaGa
  • Marco Kalkman, klavecinist tijdens de “Ardense gezangen”
  • Daisy Hoste, beeldend kunstenaar, voor de op Perk geïnspireerde werken
 • Eric van der Horst voor de inleidende en verbindende teksten
De forel – Daisy Hoste

Het ontwerpen en realiseren van dit project was een intense en prachtige ervaring!

Een heel fijne week wensen we U toe!

Marijke Persijn

– Gluck en de dood van Euridice

C.W. von Gluck

Verhalen uit de Griekse Mythologie hebben vaak schrijvers en componisten geïnspireerd. Zo ook Christoph Willibald von Gluck (1714-1787). Hij was een Boheems-Duits componist, die in 1731 naar Praag vertrok om zich daar, tegen de zin van zijn vader, aan de muziek te wijden. In 1736 vestigde hij zich in Milaan, waar hij compositielessen bij Giovanni Battista Sammartini nam. In 1741 werd zijn eerste opera, Artaserse, uitgevoerd. Door het succes hiervan, kreeg hij vele opdrachten uit verschillende Italiaanse steden, maar ook vanuit Londen,  waar hij kennismaakte met Händel en diens muziek. De jaren na 1746  bracht hij door als kapelmeester van een rondreizend operagezelschap. In 1752 vestigde hij zich in Wenen, waar hij in 1774 door Maria Theresia tot hofcomponist werd benoemd. Dit is ook de stad waar hij overleed.

Orfeo ed Euridice

Gluck schreef vooral opera’s. Hij is van groot belang door zijn “hervormingsopera’s”. Deze ontstonden als reactie op de Italiaanse ernstige opera van die tijd, de opera seria, waarin de handeling nauwelijks van betekenis was en het accent geheel op de muziek lag (zangvirtuositeit).

In Wenen ontdekte Gluck andere mogelijkheden. Zo werd zijn ideaal een kunstwerk waarin alle kunsten gelijkwaardig waren en ondergeschikt aan de verwezenlijking van een dramatische gedachte. Tot dit soort opera behoort “Orfeo ed Euridice”.

In Wenen had hij geen succes met dit nieuwe soort opera, maar dat was geheel anders in Parijs, waar men de Franse tragédie-lyrique aanhing, die verwantschap vertoonde met de reformopera.

De aria “Che faro senza Euridice” uit de opera “Orfeo ed Euridice” is wellicht één van zijn bekendste en meest geliefde werken. Vandaag geef ik hier aandacht aan, omdat het de lievelingsaria was van mijn moeder die op 22 augustus 2019 overleed. Zij leerde deze kennen door haar zuster Dora met haar warme alt stem. De vertolking van Gérard Lambert en mij van deze aria met het indrukwekkend recitatief er aan voor afgaand, is de meest bekeken video sinds we clips op YouTube plaatsen.

Ter ere van haar (op 24 augustus zou ze 92 jaar zijn geworden) plaats ik de opname die Eric van der Horst maakte tijdens het Concert Quattuor van 27 september 2014 in de Sint-Nicolaaskerk van La Roche-en-Ardenne.

Ik ben er van overtuigd dat ook U geraakt wordt door deze prachtige muziek en de dramatische  woorden en – naar ik hoop – onze vertolking.

ORIGINELE VERSIE
Che farò senza Euridice
Dove andrò senza il mio ben.
Euridice, o Dio, risponde
Io son pure il tuo fedele.
Euridice! Ah, non m´avvanza
più socorso, più Speranza
ne dal mondo, ne dal ciel.

NEDERLANDSE VERSIE
Wat moet ik doen zonder mijn Eurydice?
Waar ga ik heen zonder mijn geliefde?
Eurydice, Eurydice! O God, antwoord mij!
Ik ben jou trouw!
Eurydice! Eurydice! Ah, geen hulp
komt meer naar mij toe, geen hoop meer,
noch van deze wereld, noch uit de hemel.

Fijne week

Marijke Persijn

– De Raaf en de Vos in BAM!Festival

Jean de la Fontaine (1621-1695) is wereldberoemd door de fabels die hij schreef. Hij liet zich hierbij inspireren door werken uit de klassieke oudheid van bijvoorbeeld Aesopus en Horatius. Hij ligt begraven op “Père Lachaise” in Parijs.

Tijdens onze Trio MaGMa concerten van 5 en 6 oktober 2019 in het kader van het BAM! Festival in La Roche laten we U de fabel “De Raaf en de Vos” en “Le Corbeau et le Renard” horen in de zaal van hotel Floréal.

Marietje d’Hane-Scheltema zorgde voor de Nederlandse vertaling en Marco Kalkman, die ook de “4 Ardense Gezangen” op klavecimbel zal begeleiden, schreef de muziek er bij.

Om het lied beter te kunnen begrijpen (en omdat het gewoon een leuk verhaal is), volgt hier onder de tekst van de Nederlandse vertaling door Marietje d’Hane -Scheltema. In Livre d’or de la Chanson Française (tome 3), vond ik de muziek als gecomponeerd door Georges Van Parys die we bij de Franse versie zullen gebruiken. Deze componist leefde in Parijs van 1902 tot 1971. Hij is vooral bekend als componist van filmmuziek, maar hij schreef ook operettes, kamermuziek en muziek voor chansons. Hij maakte de muziek bij “Les Misérables”.

De Raaf en de Vos

Meester Raaf zat hoog in een beuk
Met een kaasbrok tussen zijn kaken.
Meester de Vos, gelokt door de reuk,
wist snel complimentjes te maken:
“Kijk aan, goedemorgen, geachte heer Raaf!
Wat zit u daar prachtig, wat bent u toch mooi!
Ik zeg u, waarachtig, indien uw stem
Niet onder doet voor uw verentooi,
Dan bent u de Phoenix van heel dit bos!”
Bij dat woord voelt de Raaf zich trotser dan trots
En opent zijn bek om te zingen. De buit,
De kaas, valt eruit en wordt prooi van de vos.
Die roept hem nog toe: “Mijn brave meneer!
Begrijp dat een vleier alleen wordt geboren
Wanneer hij zegt wat een ander wil horen.
Dat heeft die kaas u nu wel geleerd.”
Geen antwoord. De raaf, verward en beschaamd,
Zweert stil – maar te laat – van eens, maar nooit weer.

Fijne week,

Marijke Persijn

– Daisy Hoste, schilder uit Enneille/Durbuy

Het eerstvolgende concert van het Trio MaGMa (Marijke Persijn, zang; Marijke Verbeeck, dwarsfluit en Gérard Lambert, klavecimbel) zal een zeer bijzondere gebeurtenis worden. Ondersteund door Marco Kalkman, klavecinist uit Schiedam, zullen gedichten van Jacques Perk, op muziek gezet door Peter Visser, hun wereldpremière beleven.

Het concert vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019 in het kader van het BAM! festival in La Roche-en-Ardenne. “De Passie” is het thema van het festival van dit jaar en de rode draad die in allerlei verschillende kunstvormen terugkeert. Het basis idee van het festival is “je laten meenemen door de kunst”. En dat is dan ook de reden dat de musici ondersteuning hebben gezocht van de schilderes Daisy Hoste uit Enneille bij Durbuy. En gelukkig heeft zij de uitnodiging graag aanvaard. Haar werken zullen bijdragen aan een passende atmosfeer in de zaal van hotel Floréal, waar het concert zal plaatsvinden.

“Niet de schoonheid van een werk maakt dat we het bewonderen, het is onze bewondering die het mooi maakt” is een uitdrukking van Pablo Picasso die een prominente plaats in neemt op de site van Daisy. Zij ziet haar atelier als een laboratorium, een plaats waar een zoektocht, een ontdekkingsreis plaatsvindt. De schilder heeft een zeer eigen kijk op de werkelijkheid en geeft daaraan uiting in haar/zijn creatieve werk, dat tegelijk een proces van reflectie en observatie is.

Het werk van Daisy geeft uitdrukking aan de ontwikkeling die zij in de kunst heeft doorgemaakt, aan haar veelzijdigheid en de verbinding met andere kunstvormen. Bij meerdere concerten van het Trio MaGMa heeft Daisy haar werk tentoon gesteld om bij te dragen aan een totaal-ervaring voor de bezoekers.

Hoewel Daisy niet langer exposeert, heeft zij voor deze gelegenheid de uitnodiging geaccepteerd om bij te dragen aan het project “tussen vervreemding en creatie” in combinatie het de op muziek gezette gedichten.

Voor meer informatie over Daisy Hoste en haar werk, ga naar : https://daisyhoste.weebly.com/ of http://www.daisyhoste.net/

Vergeet niet om via deze site uw kaarten te bestellen!

Een fijne week, Marijke Persijn