– Schubert: Der Leiermann

Tijdens ons Trio MaGMa Concert op 26 januari 2020 in de kerk van Dochamps, hebt U het lied “Der Leiermann” uit de liederencyclus “Winterreise” van Franz Schubert (1797-1828) kunnen horen. De cyclus bevat 24 liederen op teksten van Wilhelm Müller (1794 -1827). Het is een somber werk en men vermoedt dat dit komt, doordat zowel Wilhelm als Franz niet echt gelukkig waren in hun leven. De eerste pleegde zelfmoord. Schubert leed jarenlang aan syfilis en stierf na een zwaar ziekbed en een harde doodsstrijd.

In vierentwintig gedichten van Wilhelm Müller, verklankt door Franz Schubert, probeert een naamloze jongeling gedurende een eenzame en ijzige zwerftocht een verloren liefde te verwerken. ‘Hij doolt met bevroren tranen langs witte akkers en gestorven bloemen, over harde ijskorsten waaronder gevaarlijke stromen bruisen en door diepe rotskloven – een fascinerende reis bezaaid met dwaallichten, kraaiende hanen, krijsende raven, grommende honden en rammelende ketens.’

Der Leiermann is het laatste lied van de cyclus. Mogelijk staat de figuur van de orgeldraaier symbool voor De Dood.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 56006_bellange.jpg

Ik geef U de Nederlandse vertaling:

Daar buiten het dorp staat een draailier-man
en met stramme vingers draait hij wat hij kan.
Blootsvoets op het ijs wiebelt hij heen en weer
en zijn centenbakje blijft altijd maar leeg.
Niemand wil hem horen, niemand kijkt hem aan
en de honden grommen naar de oude man.
Hij laat de dingen gebeuren, zoals ze op hem afkomen.
Hij draait maar en zijn draailier is nog nooit verstomd.
Wonderlijke oude man, moet ik met je meegaan?
Wil je jouw draailier draaien bij mijn liederen?

Dat U weer van onze video, gemaakt door Eric, mag genieten.

Fijne week,

Marijke

P.S. Op 30 maart a.s. houdt onze website op en gaat ze uit de lucht! De video’s op YouTube blijven beschikbaar op Eric’s kanaal.

2 thoughts on “– Schubert: Der Leiermann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *