– Einde van Trio MaGMa

Beste vrienden van het Trio MaGMa.

Zoals U weet vierde het Trio MaGMa op zondag 26 januari 2020 in de kerk van Dochamps haar eerste lustrum met het concert “Winterstilte”.

Dit concert is tevens het laatste geweest van het Trio MaGMa. Na interne discussies hebben wij gezamenlijk besloten dat een voorzetting van de structurele samenwerking niet opportuun is. Uiteenlopende ideeën over enige vorm van toekomst voor het Trio en over het gewenste aspiratieniveau liggen hieraan ten grondslag. Ook leeftijd en beschikbare tijd speelden een rol.

Wij kijken terug op een vijf heel mooie jaren, waarin we hopen te hebben bijgedragen aan een memorabele muzikale belevenis bij diegenen die geïnteresseerd waren. Onze dank gaat uit naar allen die ons hebben geholpen en ondersteund bij het scheppen van mogelijkheden om onze muziek met u te delen. En wij bedanken al onze fans in Belgïe en het buitenland voor hun positieve reacties en betrokkenheid.

De website van het Trio houdt per eind maart 2020 op te bestaan. Ook de Facebook pagina zal worden gesloten. De videoclips van het Trio blijven beschikbaar op YouTube, ook die nog zullen verschijnen n.a.v. ons laatste concert en die tot maart nog zullen worden aangekondigd op de site en op Facebook.

Tot ziens en veel geluk voor iedereen .

Marijke Persijn

Marijke Verbeeck

Gérard Lambert

2 thoughts on “– Einde van Trio MaGMa

  1. Het is met droefenis in het hart dat ik dit bericht verneem. Ik kwam erg graag luisteren naar jullie concerten. Ik heb begrip voor de beslissing en wens ieder van jullie nog een mooie muzikale weg toe. Tot ziens. Ik zal mij nu troosten met de vele opnames, maar die zullen blijkbaar ook verdwijnen, dat vind ik wel spijtig. Vriendelijke groeten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *