– Jacques Perk en de kerk van La Roche

Jacques Perk
1859-1881

In het blog van vorige week hebt U het gedicht “DE BURCHT IN PUIN” van de Nederlandse dichter Jacques Perk kunnen lezen. Vandaag plaats ik “DORPSVESPER”. Jacques hield van La Roche, het oude kasteel en de kerk.

De kerk was voor mij mijn eerste liefde in La Roche. Ik herinner me nog goed dat componist-zanger-klavecinist-organist Marco Kalkman en ik samen wandelden boven La Roche en afdaalden naar de kerk en deze binnengingen en hoe we werden getroffen door de schoonheid van de kerkramen en het fantastische kleurenspel door de zon die ze bescheen. “Als we hier toch eens een concert zouden kunnen geven …”

In de Sint Nicolaas kerk, La Roche

Inmiddels heb ik er al vele malen mogen zingen: met het QUATTUOR met harpiste Gyde Knebusch, sopraan Louise Heine en organist Gérard Lambert; met het koor LAROCHANTE o.l.v. Bernadeta Artym; met ons TRIO MaGMa tijdens diverse concerten; met de “Nederwaal” componist-organist Wouter Schults voor diverse aangelegenheden; met Gérard Lambert tijdens een huwelijksmis.

Marco Kalkman komt ons trio MaGMa versterken tijdens onze concerten binnen het BAM! Festival op 5 en 6 oktober 2019. Niet in de kerk van La Roche, maar in een zonnige zaal van hotel Floréal. U weet het inmiddels: we voeren er, naast ons programma met barokmuziek, voor het eerst de “Ardense Gezangen” uit van de Nederlandse componist Peter Visser. Vier door hem gekozen gedichten van Jacques Perk uit de Sonnettenkrans “Een Ideaal” zette hij op muziek voor ons Trio MaGMa. Perk was geïnspireerd door zijn muze Mathilde Thomas, die hij in La Roche had leren kennen. Na zijn dood, wist de nederlandse dichter en vriend van Jacques Willem Kloos ze uit te geven.

LXXIV
Dorpsvesper

Heen is de dag – de nacht nog niet geboren,
En langs de bergen wademt avond-dauw, –
De vogel laat een laatst geneurie hooren,
In roerlooze aandacht luistert de landouw:

De zwerver daalt, in zielsgepeins verloren,
In ‘t dal en naar ‘t gehucht van wit en grauw;
Daar klinken vrome tonen uit den toren, –
De star der liefde flonkert zilver-blauw:

Het kerkje bracht, wie danken wilden, samen,
En wierook en gezang golft uit de poort,
En op het dankgebed zegt alles: “amen” –

De zwerver schrijdt, in zoet gepeins, weêr voort:
Waar zooveel eens-gezinden samen-kwamen,
Daar sterft de haat, en wordt geen klacht gehoord.

Wat schildert Jacques Perk prachtig met woorden, zoals Peter Visser dat doet met klanken. In dit blog ziet U foto’s uit het boek “Le Pays de La Roche” van Charles Nollomont. U ziet een afbeelding van de kerk zoals Perk die gezien heeft, maar ook van het moment dat men deze kerk had afgebroken en er even helemaal geen kerk was. Tot slot de kerk zoals wij die kennen.

La Roche met de kerk met ui-vormige torenspits,
de ruines van het kasteel als een “berg met bomen”
La Roche zonder kerk en het Hotel du Nord waar Jacques verbleef, toen de broers Meunier nog eigenaar waren.
De Sint Nicolaas kerk nu

U kunt Uw kaarten voor het concert van 6 oktober bestellen op deze site onder “TICKETS” in het menu.

Een heel fijne week!

Marijke Persijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *